Biblioteka w Skokach biblioteką pomysłów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach została wybrana jako miejsce do przeprowadzenia warsztatów pn.: „Zmień przestrzeń, aranżacja i design w bibliotece”. Organizatorem szkolenia 3 czerwca 2014 była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Warsztaty poprowadziły pracownice działu instrukcyjno - metodycznego WBK i CAK Justyna Stoltmann- Prędka i Magdalena Bzdawka. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek z powiatu wągrowieckiego.
Podczas kilkugodzinnego kursu omówione zostały wszystkie aspekty, które powinny zostać spełnione, aby stworzyć nowoczesną, przyjazną użytkownikowi bibliotekę.

Wśród zagadnień pojawiły się tematy związane z warunkami prawnymi inwestycji, pozyskaniem pozabudżetowych środków na remont, rozbudowę lub budowę, inwentaryzacją stanu istniejącego, konsultacjami społecznymi, nikt bowiem nie wie lepiej, czym dana przestrzeń powinna być, niż ludzie, którzy będą z niej korzystać. Dowiedzieliśmy się dlaczego warto współpracować z projektantami i architektami wnętrz i krajobrazu?, Jakie korzyści wynikają z konsultacji, dla biblioteki, dla bibliotekarzy jakie dla społeczności lokalnej i dla instytucji finansującej. Czym są: otwartość, atrakcyjność, wygoda i wielofunkcyjność, ergonomia w bibliotece. Jak zagospodarować otoczenie biblioteki, dobrać światło i kolor czym jest sztuka ekspozycji.
Każda biblioteka powinna mieć ducha miejsca. U nas Genius loci jest Parkur. Zachęca do skoków w przód, do pokonywania trudności, przełamywania barier, przekraczania samego siebie, rozwijania pasji.
Wspaniałe szkolenie. Cieszymy się, że skocka nowoczesna biblioteka może być przykładem da innych.

Opracowanie i przygotowanie warsztatów: Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu:

bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku