Inauguracja jubileuszu 650-lecia miasta Skoki

Jubileusz 650 – lecia miasta Skoki zainagurowany

 „Otwieram uroczystą XXVI sesję Rady Miejskiej Gminy Skoki, inaugurującą rok jubileuszowy…” rozpoczął obrady Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa. A były one wyjątkowe. Miejscem sesji, 26 stycznia 2017, uczyniono halę widowiskowo- sportową, w której zgromadziła się i społeczność szkolna, i mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Czynnie uczestniczyły w wydarzeniu także liczne delegacje pocztów sztandarowych. Po odśpiewaniu Hymnu Polski zaprezentowany został zebranym wykład o tematyce: OD „LEŚNEJ DĄBROWY” DO WIELOKULTUROWEGO MIASTA. Fragmenty dziejów miasta. Autorem wystąpienia był Marcin Moeglich, na co dzień pracujący w Muzeum Reginalnym w Wągrowcu. Pan Marcin opowiedział o początkach miasta, o rycerzu Januszu Herbu Nowina, zapoznał z odpisem dokumentu lokacyjnego odnalezionego przez Iwonę Migasiewicz z pełnym, łacińskim tekstem przywileju z XVII – XVIII wieku. Dowiedzieliśmy się ponadto o topografii miasta, samorządzie reprezentowanym przez wójta jako urzędzie dziedzicznym w czternastowiecznych Skokach, o rozwoju miasteczka i jego trudnych czasach, o Braciach Czeskich, roli jaką odegrał Andrzej Rey, wreszcie o udziale mieszkańców Miasta i Gminy Skoki w Powstaniu Wielkopolskim i dziedzictwie kulturowym miasta Skoki. 
Po podziękowaniach, wyrażonych przez Tadeusza Kłosa - Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację wydarzenia, zakończono uroczystość.

Elżbieta Skrzypczak

bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku