Kochanej Polsce!

Kochanej Polsce 

„Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską”


Słowa piosenki, przepięknie zaśpiewanej przez Mariannę Duksztę i Anitę Brzezińską, zwieńczyły, pełną artystycznych przejawów patriotyzmu, inscenizację z okazji Święta Niepodległości. Spektakl zatytułowany: „Przybyli ułani pod okienko” przepełniony miłością do ojczyzny, ukazujący historię Polski i zwycięską walkę narodu o wolność, wystawiony został w skockiej hali 11 listopada 2017. Autorka widowiska – Barbara Surdyk zaangażowała do udziału w nim niemalże 300 osób!!! Publiczność podziwiała i wzruszała się obserwując kilkanaście scen zagranych przez grupę artystów, reprezentowaną przez kilka pokoleń skoczan. Sztuka tańca połączona ze sztuką teatru wykonana przez Paulinę Kubicką stała się nowym wyrazem artystycznym na skockiej scenie. Paulina przygotowała się do roli Polski według własnego pomysłu, tworząc niezwykle wymowny teatr baletu. W tańcu z szarfami, a na zakończenie uroczystości w polonezie, prezentowali się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Obok wspomnianych układów tanecznych oraz śpiewu w wykonaniu zespołów i chórów skockich, na aplauz zasłużyły wszystkie sceny recytowane przez młodych artystów oraz różnorodność strojów. Modlące się w języku polskim dzieci powodowały łzy wzruszenia wśród publiczności, podobnie jak wyśpiewana przez wspomnianą już Anitę „Czarna sukienka”. Role: Mieszka, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wysockiego, Józefa Piłsudzkiego, szlachty, kosynierów, żołnierzy i wiele innych – odegrane zostały niczym kopie postaci historycznych. Historię Polski opowiedzieli: córka – Amelka Jeske i jej własny tato, którzy za sprawą historycznej księgi przenieśli nas w przeszłość. Inscenizację uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Skokach. 
"Przybyli ułani pod okienko" to już kolejne piękne dzieło pani Barbary, angażujące społeczność szkolną i lokalne grupy artystyczne. Za niepodległościowy spektakl dziękujemy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki - Tadeuszowi Kłosowi, Dyrektorom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach: Wiesławowi Berendtowi, Wiesławowi Sierzchule i Robertowi Dorawie, Barbarze Surdyk, Izabeli Białej, Katarzynie Dziel, Małgorzacie Zaganiaczyk, Alinie Gapińskiej, Aldonie Lubiatowskiej, Elżbiecie Słomie, Magdalenie i Rafałowi Jarzębowskim, Magdalenie i Pawłowi Kubickim, Katarzynie Łuczak, Pawłowi Białemu, chórowi ułanów i dziewczętom spod okienka. W przedstawieniu udział wzięły ponadto: Skocki Chór Kameralny, Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i wspomniana Orkiestra Dęta OSP w Skokach oraz poczty sztandarowe. Konsultacji historycznej do przedstawienia udzielił Andrzej Surdyk. Spektakl obejrzało w ciągu dwóch dni 1400 widzów!!! O niecodzienne efekty specjalne stworzone poprzez światło i dźwięk zadbała z powodzeniem firma 
Elektro-Akustyka. Dalsza część obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w skockim kościele parafialnym również z udziałem pocztów i orkiestry. Pod tablicą pamiątkową na Placu Powstańców Wielkopolskich delegacje organizacji i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów. Na skockim rynku za udział w świętowaniu Niepodległości podziękował mieszkańcom: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - Tadeusz Kłos. Wcześniej w hali Włodarz Gminy poczęstował wykonawców spektaklu rogalami świętomarcińskimi.

Koordynatorem obchodów Święta Niepodległości była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.   

Więcej zdjęć: https://drive.google.com/open?id=1yqZDhHwSdXjypIHe0z7vxyQCbBgNOr-o

Elżbieta Skrzypczak

bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku