Z kolędą do seniorów

Uprzejmie informujemy, że zadanie pn.: "Mikołajki  i Z kolędą do seniorów - cykl imprez świątecznych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokachjest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie świąteczne "Z kolędą do seniorów"

15 grudnia 2022, godz. 17:00, Gościniec Winnica w Sławicy

Seniorów prosimy do zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu osobiście w sekretariacie biblioteki lub telefonicznie pod numerami: 61 8242281, 798824520.

Gałązka świerku, na którym wiszą złote bombki. Powyżej napis: Z kolędą do seniorów.