Klauzula informacyja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników, opiekunów prawnych użytkowników, klientów, kontrahentów i pracowników Biblioteki Publicznej MiG w Skokach jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  im. Eugeniusza Paukszty w Skokach z siedzibą pod adresem: 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B, zwana dalej ADO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej MiG w Skokach jest Monika Sierschuła, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane są przez ADO
  w celach dostosowanych do poszczególnych działań (informacja
  o konkretnych celach znajduje się w każdym dokumencie dotyczącym danego działania), na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o systemie oświaty oraz innych przepisach regulujących dane działanie.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane przez ADO, nie są i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane przechowywane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
 7. Użytkownikom Biblioteki i/lub jego prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie
  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Użytkownikom i/lub jego prawnym opiekunom, klientom, kontrahentom
  i pracownikom Biblioteki przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają oni, iż przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.