Pamiętamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej.

1 września 2023, godz. 12:00
Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia, delegacje zakładów pracy, poczty sztandarowe do udziału w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej.

Apel poprowadzi harcmistrz Andrzej Surdyk

Pamiętamy!

Pomnik bohaterów z Westerplatte.